Tuesday, 9 July 2013

Frilansa eller inte?

Det finns många fördelar med att frilansa som journalist. För det första så har du möjlighet att själv bestämma dina arbetstider, bestämma vilka medier du vill arbeta med och vilka affärsområden/geografiska områden du vill utgå från. Det enklaste sättet att utforska frilansjournalistik är att aktivt undersöka hur frilansjournalister arbetar idag. Detta kan du göra genom att besöka journalistförbundets hemsida eller följa en specifik frilansare som du hittar genom Google. Det bästa vore om frilansjournalisten som du hittar har en portfölj online eller en blogg. En rekommendation är att gå ut på Google och söka på frilansjournalister.
Bild från Dreamstime.com